onsdag 28 juli 2010

Bild137 Möjligheter & Weekdaysphoto 2 of a kind: Stairs

Weekdaysphoto 2 of a kind #9: Stairs – 1 photo looking up and 1 photo looking down:Bild 137:Möjligheter, det får den här bilden illustrera...du kan antingen blicka uppåt eller vända neråt...Valet är ditt.

1 kommentar: