fredag 11 juni 2010

Weekdays Photos

Thursdays theme is Urban and this week: Zebra crossing:

A lot of stripes....in the middle of London.......
More Weekdays Photos can you find here.
Den här bilden funkar även som gatukorsning i 365 foton 2010 och det är bild nummer 78: Gatukorsning

1 kommentar: