torsdag 5 november 2009

Hur man tar sig från "kan inte" till "kan ....."ett möte med Vygotskij

Fick förmånen att träffa och lyssna till Leif Strandberg och hans föreläsning om Vygotskij, verkligehten och de levande barnen men framförallt hur lärandet går till.
En fantastisk föreläsning med mycket tänkvärt.
Enligt Leif är lärandet i ständig rörelse, och för att ta sig framåt måste barnet ta ett steg till. För att stimulera till det där steget är det bra om vi lärare har en grundläggande tanke om vad som åstadkommer detta och har metoder för att arbeta med det. Han menar att det behövs aktivitet, barn måste lära sig fråga, fundera och interagera med andra kompisar som kanske kan mera eller andra saker. Det ska "spraka" i nervbanorna och vi ska spraka tillsammans!!!
Han tog upp såna frågor som varför är det lättare att lära sig simma i vatten än på land och att den tanken borde genomsyra mycket av skolan.Hur ska vi utforma skolan och skoldagen så det blir mycket aktivitet? Ge barnen rätt verktyg?Skapa möten?
Skapa bra miljöer för lärande....
Hösten kanske.....

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar